Điều khoản

Bản quyền và thương hiệu
Bản quyền và thương hiệu
Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Uptech đối với các đối tượng thể hiện trên website.
01
Website này và bất kể nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, mã code, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc dịch vụ, loại hình dịch vụ... đều thuộc quyền sở hữu của Uptech, và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Tất cả tài nguyên (nội dung và chức năng) của website, bao gồm nhưng không giới hạn về các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, video và việc lựa chọn và sắp xếp chúng; ngoài mọi khái niệm, bí quyết, công cụ, khuôn khổ, phần mềm, ứng dụng hoặc công nghệ, thuật toán khác thì các mô hình, quy trình và quan điểm ngành cơ bản đều thuộc bản quyền của Uptech hoặc bên thứ ba cấp phép cho Uptech. Bản quyền của Uptech được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh '© Copyright 2021 Uptech All Rights Reserved.'.
02
Nội dung trang web và chức năng của trang web đã được đăng tải lên, đều không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, thiết kế ngược, thay đổi (bao gồm cả việc xóa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc công nghệ, tuyên bố từ chối trách nhiệm), truyền theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Không có bất kỳ nội dung nào trên trang web được hiểu là cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc ngụ ý cho quyền sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Uptech ngoài những điều được trình bày rõ ràng ở đây. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Uptech là xâm phạm quyền của Uptech. Uptech có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).
03
Trừ khi chúng tôi cấp phép bằng văn bản rõ ràng, nếu không bạn sẽ không được đưa bất kỳ thông tin nào của Uptech hoặc người cấp phép của Uptech trong bất kỳ phương tiện công cộng nào cho mục đích thương mại như quảng cáo hoặc khuyến mãi…; hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến chúng tôi.
Quyền và trách nhiệm của Uptech
Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Uptech đối với các đối tượng thể hiện trên website.
01
Uptech có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hay xóa các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
02
Uptech có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
03
Uptech có quyền hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng trang web của người sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người sử dụng vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, vì hiệu quả hoạt động của trang web/thiết bị/mạng của chúng tôi; hoặc do chúng tôi nhận được khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc lạm dụng trang web của bạn; hoặc do bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản/điều kiện nào trong các điều khoản này.
04
Uptech có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.
05
Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Uptech. Uptech cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Uptech sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Uptech không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Uptech được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.
Loại trừ trách nhiệm
Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Do vậy:
01
Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.
02
Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này
03
Website của Uptech có thể kết nối tới website của bên thứ ba và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Uptech. Chúng tôi​ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn về độ chính xác, tin cậy cho nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối. Trong trường hợp, bạn truy cập vào website của bên thứ ba, bạn cần xem xét và tuân theo Điều khoản sử dụng của website đó.
04
Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Uptech. Theo đó, Uptech không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website. Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Uptech và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Uptech có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.
Quyền và trách nhiệm của Uptech
Quyền và trách nhiệm của Uptech
01
Uptech có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hay xóa các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
02
Uptech có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
03
Uptech có quyền hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng trang web của người sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người sử dụng vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, vì hiệu quả hoạt động của trang web/thiết bị/mạng của chúng tôi; hoặc do chúng tôi nhận được khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc lạm dụng trang web của bạn; hoặc do bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản/điều kiện nào trong các điều khoản này.
04
Uptech có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.
05
Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Uptech. Uptech cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Uptech sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Uptech không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Uptech được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.
Văn phòng đại diện
VCB Tower, 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm công nghệ
B2, Đ. Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
Website
https://uptech.vn
Cơ hội nghề nghiệp
Hồ sơ năng lực
Quy tắc ứng xử
Nhận diện thương hiệu
© 2023 Uptech Solutions. All Rights Reserved.