Liên hệ

Bạn có ý tưởng phát triển sản phẩm số,
Uptech có đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ bạn.
Liên hệ
Họ và tên*
Số điện thoại*
Email*
Lời nhắn
Văn phòng đại diện
VCB Tower, 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84) 968 726 135
Email: [email protected]
Trung tâm công nghệ
B2, Đ. Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84) 868 046 068
Email: [email protected]
Kết nối với Uptech
image_contact
Văn phòng đại diện
VCB Tower, 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm công nghệ
B2, Đ. Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
Website
https://uptech.vn
Cơ hội nghề nghiệp
Hồ sơ năng lực
Quy tắc ứng xử
Nhận diện thương hiệu
© 2023 Uptech Solutions. All Rights Reserved.